Κλασικές πίτσες

7,20€
7,90€
8,20€
7,90€
8,60€
BBQ
8,30€
Hot
8,20€
8,30€